Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Quyên, Nguyễn Thị, Việt Nam

 • S. 12 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀO M NG TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 10 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM TRỒNG TRÊN PHỤ PHẨM VỎ CÀ PHÊ TẠI SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XUA ĐUỔI CỦA BA LOẠI TINH DẦU SẢ ĐỐI VỚI BỌ HÀ KHOAI LANG, Cylas formicarius (F.)
  Tóm tắt  PDF (English)
 • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM HOÀNG ĐẾ (Calocybe indica P&C) NUÔI TRỒNG TRÊN PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI SƠN LA
  Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết