Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 12 (2018) EFFECT OF COMPOST MADE FROM RICE STRAW AND FERMENTED CHICKEN MANURE ON CABBAGE PRODUCTION Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Huyền, Hoàng Văn Thảnh
 
S. 14 (2018) GHI NHẬN LOÀI Xylaria adscendens(Fr.) Fr.1851CHO KHU HỆ NẤM TÚI VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Phạm Thị Lan, Dương Minh Lam
 
S. 13 (2018) GIẢI PHÁP MARKETING TĂNG CƯỜNG THU HÚT SINH VIÊN VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Cao Bá Lâm
 
S. 17 (2019) GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG NẠN TẢO HÔN CHO VỊ THÀNH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Tóm tắt   Download (English)
Mai Trung Dũng
 
S. 11 (2017) GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CÓ LỜI ĐỒNG DAO DÂN TỘC THÁI PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Tóm tắt   Download (English)
Lường Thị Định
 
S. 15 (2018) GÓP PHẦN LÀM RÕ THÊM ÂM MƯU THÂM ĐỘC VÀ TỘI ÁC CỦA TÀN QUÂN THÁI BÌNH THIÊN QUỐC Ở MỘT SỐ TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC KỲ - VIỆT NAM (1868-1885) Tóm tắt   Download (English)
Phạm Văn Lực
 
S. 19 (2020) HÀM Ý HỘI THOẠI VỚI LỜI NÓI DỐI VÀ LỜI NÓI CHÂM BIẾM TRONG TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Hoàng Yến
 
S. 12 (2018) HẰNG SỐ MẠNG CỦA MÀNG MỎNG CeO2 THEO PHƯƠNG PHÁP WOLF Tóm tắt   Download (English)
Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư
 
S. 3 (2015) HÀNH VI MẶC CẢ TRONG MUA BÁN ONLINE TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK NHÌN TỪ LÍ THUYẾT LỊCH SỰ Tóm tắt   Download (English)
Vũ Thị Minh Nguyệt
 
S. 1 (2015) HIỆN THỰC XÃ HỘI VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN TRONG VŨ TRUNG TUỲ BÚT CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ Tóm tắt   Download (English)
Ngô Thị Phượng
 
S. 12 (2018) HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH TẠI CAO NGUYÊN NÀ SẢN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khoa
 
S. 8 (2017) HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CẤY THẲNG HÀNG ĐỐI VỚI LÖA NẾP TAN TẠI HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Hoàng Phương, Lò Văn Thanh, Lò Văn Thực
 
S. 12 (2018) HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN CÂY ĐÀO M NG TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Quyên, Đoàn Đức Lân, Vũ Phong Lâm, Trần Thế Mạnh, Lê Trần Công
 
S. 2 (2015) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN LƯU VỰC SUỐI BÓ CÁ, THÀNH PHỐ SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Bùi Thị Sửu, Nguyễn Tiến Chính, Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
S. 9 (2017) HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ GỐM MƯỜNG CHANH - MAI SƠN - SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Lê Văn Minh
 
S. 8 (2017) HIỆU LỰC CỦA NẤM METARHIZIUM ANISOLIAE TRỪ SÂU XANH BƢỚM TRẮNG (Pieris rapae Linnaeus), SÂU KHOANG (Spodoptera litura Fabr.) VÀ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) Tóm tắt
Hoàng Văn Thảnh, Phạm Thị Mai
 
S. 10 (2017) HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP SINH HỌC TRONG PHÒNG TRỪ BỌ HÀ (Cylas formicarius Fabr.) TẠI BẢN TÂY HƯNG, XÃ MUỔI NỌI, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Lê Thị Thảo, Bùi Thị Sửu, Phạm Thị Mai, Yamakawa Rei
 
S. 9 (2017) HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ODA CÁC TỈNH TIỂU VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Lan Anh
 
S. 8 (2017) HIGGS TRONG MÔ HÌNH THỐNG NHẤT TƢƠNG TÁC MỞ RỘNG 3-4-1 TỐI THIỂU VỚI NEUTRINO PHÂN CỰC PHẢI Tóm tắt   Download (English)
Dương Văn Lợi
 
S. 3 (2015) HỒ CHÍ MINH - NHÀ SỬ HỌC CHÂN CHÍNH Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Quốc Pháp
 
S. 16 (2019) HỘI TỤ THEO DUNG LƯỢNG Cn− 1 TRONG LỚP fΩ Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Phú
 
S. 16 (2019) HỘI TỤ THEO XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Tóm tắt   Download (English)
Đặng Kim Phương, Nguyễn Thanh Lâm
 
S. 13 (2018) KẾT CẤU CỐT TRUYỆN VÀ MOTIF CẤU THÀNH CỐT TRUYỆN CỦA TRUYỆN TH Ú THÊM Tóm tắt   Download (English)
Lê Thị Hiền
 
S. 13 (2018) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ CHƯ NG TR NH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Thị Minh Tâm
 
S. 12 (2018) KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN CÀ PHÊ BẰNG PHẢN ỨNG FENTON VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC EM Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thùy Trang, Phạm Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Minh Châu
 
51 - 75 trong số 257 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Đăng ký
Liên kết