Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THÔNG QUA VAI TRÒ CỦA VƯƠNG QUỐC AYUTTHAYA

Lường Hoài Thanh

Tóm tắt


Tóm tắt: Người Thái di cư tới Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên, rải rác trong các thế kỉ VII đến X và thực sự mạnh mẽ vào thế kỉ XIII. Cũng từ đây, sự xuất hiện của người Thái đã tạo ra những thay đổi lớn, những biến cố đối với lịch sử, chính trị, kinh tế…của khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực Đông Nam Á lục địa. Với tác động to lớn đó, người Thái đã để lại những dấu ấn đối với đời sống khu vực, trở thành một trong những trạm trung chuyển trung gian về kinh tế, văn hóa Đông – Tây, trung tâm Phật giáo Theravada Đông Nam Á…
Từ khóa: Tai (Thái), Siam, Ayutthaya, Đông Nam Á.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt