Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2015) ẨN DỤ Ý NIỆM TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Lan Anh
 
S. 15 (2018) ẨN DỤ Ý NIỆM “THỜI GIAN LÀ CON NGƯỜI” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Lan Anh
 
S. 10 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM TRỒNG TRÊN PHỤ PHẨM VỎ CÀ PHÊ TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Quyên, Đặng Văn Công, Vũ Phương Liên, Đoàn Đức Lân, Lò Thị Thủy, Lù Văn Mạnh
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN Ở THỜI KỲ CÂY CON ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Khoa
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L14 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Tóm tắt   Download (English)
Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Anh Tuấn, Đồng Huy Giới, Vũ Đình Chính, Lê Khả Tường
 
S. 16 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG CỦ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG NGHỆ ĐEN TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đặng Văn Công
 
S. 12 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC NHỒI Pila polita (Deshayes, 1830) NU I TRONG TRÁNG TẠI TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Đức Sáng
 
S. 10 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) GIỐNG DEJIMA TẠI TSUKUBA – NHẬT BẢN Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Văn Thảnh
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA GIỐNG MOMOTARO FIGHT TRONG NHÀ KÍNH Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Văn Thảnh
 
S. 11 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THÔNG QUA VAI TRÒ CỦA VƯƠNG QUỐC AYUTTHAYA Tóm tắt   Download (English)
Lường Hoài Thanh
 
S. 8 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH THỂ QUẢ NẤM Cordyceps militaris Tóm tắt   Download (English)
Phạm Văn Nhã, Đỗ Hải Lan, Đặng Xuân Hoàng, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bạc Thị Thu
 
S. 12 (2018) ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY CÀ CHUA ĐEN INDIGO F1 TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Vũ Thị Nự, Nguyễn Thị Quyên
 
S. 8 (2017) BÀI TOÁN HỖN HỢP THỨ BA VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KHÔNG THUẦN NHẤT ĐỐI VỚI PHƢƠNG TRÌNH PARABOLIC CẤP HAI TRÊN MIỀN LÙI Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thành Chung, Trần Công Sinh
 
S. 1 (2015) BẢN LĨNH VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CẦM QUÂN Tóm tắt   Download (English)
Bùi Mạnh Thắng
 
S. 3 (2015) BÀN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH SƠN LA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Tóm tắt   Download (English)
Tòng Phương Trang
 
S. 9 (2017) BÀN VỀ TÍNH PHỔ BIẾN VÀ TÍNH ĐẶC THÙ CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Tóm tắt   Download (English)
Phạm Tuấn Anh
 
S. 15 (2018) BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY KỸ THUẬT CHẾ TÁC KHÈN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MÔNG XÃ NÀ BÓ, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Lê Văn Minh
 
S. 11 (2017) BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Thị Thanh Giang
 
S. 4 (2016) BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ MỚI “ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH”, CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU THÔNG DỤNG Tóm tắt   Download (English)
Phan Toàn, Phạm Hồng Sơn
 
S. 19 (2020) BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC BIỂU DIỄN VẬT LÍ CHO HỌC SINH THPT SƠN LA THÔNG QUA DẠY HỌC PHÂN HÓA Tóm tắt   Download (English)
Lê Ngọc Diệp, Đỗ Hương Trà
 
S. 19 (2020) BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH ĐI-Ô-PHĂNG CHO HỌC SINH THPT TỈNH XAY NHẠ BU LY NƯỚC CHDCND LÀO Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan, Cong Mạ Ny Xay Sết Thả
 
S. 19 (2020) BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY PHÂN TÍCH THÔNG QUA DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Tiến Đà, Đỗ Văn Lợi
 
S. 14 (2018) CÁC HẠT LEPTON-SAI TRONG MỘT SỐ MÔ HÌNH 3-3-1 Tóm tắt   Download (English)
Dương Văn Lợi
 
S. 5 (2016) CẢM HỨNG GIỄU NHẠI THẦN QUYỀN TRONG SƠ KÍNH TÂN TRANG CỦA PHẠM THÁI Tóm tắt   Download (English)
Trương Thị Thu Hiền
 
S. 16 (2019) CẤU TRÚC PHA CỦA HỖN HỢP NGUYÊN TỬ HAI THÀNH PHẦN BOSE-FERMI Ở NHIỆT ĐỘ XÁC ĐỊNH Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thanh Tâm
 
1 - 25 trong số 240 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Đăng ký
Liên kết