Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 19 (2020) MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP GIÚP TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG VỀ TẬP HỢP - SỐ - PHÉP ĐẾM Tóm tắt   Download (English)
Đinh Thị Bích Hậu
 
S. 4 (2016) MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ HÀM SỐ Tóm tắt   Download (English)
Đoàn Thị Chuyên
 
S. 10 (2017) MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN LÝ ÁNH XẠ CO TRONG KHÔNG GIAN METRIC Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Tùng Lâm, Hoàng Việt Anh, Nguyễn Bích Ngọc, Đinh Thị Thu Uyên
 
S. 4 (2016) MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG GIẢI TOÁN SƠ CẤP Tóm tắt   Download (English)
Hà Huy Hoàng
 
S. 12 (2018) MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUY LUẬT PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG THỐNG KÊ Tóm tắt   Download (English)
Đặng Kim Phương
 
S. 11 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ MẸ ĐẺ VÀ NGÔN NGỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ CHỮ VIẾT Ở KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY (Trƣờng hợp tỉnh Sơn La) Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Trung Kiên
 
S. 4 (2016) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NHỆN ĐỎ NÂU OLIGONYCHUS COFFEAE (ACARI: TETRANYCHIDAE) TRÊN GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ PH1 Tóm tắt   Download (English)
Phạm Thị Mai
 
S. 11 (2017) MOTIF “HÀNH ĐỘNG” TRONG TRUYỆN NGỤ NGÔN L.N. TOLSTOY Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Minh Sang
 
S. 5 (2016) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC HIỆN NAY Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Hồng, Vũ Mạnh Cường, Dương Xuân Lượng
 
S. 13 (2018) NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC Ở TRƯỜNG CAO Đ NG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   Download (English)
Lò Vũ Điệp
 
S. 11 (2017) NGHỀ LÀM CÚC BƯỚM (MÁK PÉM) CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN XÃ CHIỀNG NGẦN - THÀNH PHỐ SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Lê Văn Minh
 
S. 9 (2017) NGHÈO ĐÓI VỚI VẤN ĐỀ AN NINH LƢƠNG THỰC TẠI MỘT SỐ HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đào Thanh Hải, Nguyễn Văn Hồng
 
S. 16 (2019) NGHIỆM HẦU TUẦN HOÀN CỦA PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC VỚI TRỄ HỮU HẠN Lê Tóm tắt   Download (English)
Lê Văn Kiên, Nguyễn Hữu Trí
 
S. 18 (2020) NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN HẠT NGÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ TỰ NHIÊN Tóm tắt   Download (English)
Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đình Thoại
 
S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG VÀ NHỆN HẠI TRÊN CÂY NHÃN TẠI HUYỆN KINH MÔN, HẢI DƯƠNG Tóm tắt   Download (English)
Bùi Minh Hồng, Hoàng Thị Hường
 
S. 9 (2017) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI MARITIME BANK THEO MÔ HÌNH SERVQUAL Tóm tắt   Download (English)
Chử Bá Quyết, Trần Thị Việt Anh
 
S. 19 (2020) NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Vũ Thị Thanh Nhàn
 
S. 11 (2017) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Trần Hạnh Nguyên
 
S. 13 (2018) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN Tóm tắt   Download (English)
Trần Hạnh Nguyên, Lường Phú
 
S. 12 (2018) NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NU I CÁ NHEO MỸ Ictalurus punctatus BẰNG PHƢƠNG PHÁP NU I LỒNG TRONG LỒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đặng Thị Thúy Yên
 
S. 18 (2020) NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTER KIM LOẠI PALADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN Tóm tắt   Download (English)
Lê Khắc Phương Chi, Vi Hữu Việt, Kiều Ngọc Huynh
 
S. 12 (2018) NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊA CHẤT VỚI KIẾN TRÚC HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƢỠNG TRÊN LÃNH THỔ TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Phạm Anh Tuân
 
S. 17 (2019) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN ĐỔI CỦA NỮ PHỤC MÔNG (NGÀNH MÔNG ĐEN) TẠI BẢN TÀ XÙA A, XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Huyền
 
S. 15 (2018) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THIÊN TAI Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Hằng
 
S. 16 (2019) NGHIÊN CỨU NHÓM LIGNAN TRONG THÂN CÂY RAU GAI THỐI (Acacia pennata (L.) Willd.) TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Dũng, Lò Mai Thu, Hà Mạnh Linh, Nguyễn Thị Phương, Vũ Văn Tuấn
 
101 - 125 trong số 257 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Đăng ký
Liên kết