Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO GPS ĐỘNG XỬ LÝ SAU THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỊA CHÍNH Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Đức Lộc
 
S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI DƠI Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CÔPIA, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đào Nhân Lợi
 
S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI TRONG ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Phú Sinh, Phan Văn Tiên
 
S. 16 (2019) NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH LƯU VỰC VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Phạm Anh Tuân
 
S. 1 (2015) NGÔN NGỮ THƠ TRONG TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Thị Mai Anh
 
S. 3 (2015) NGUỒN KHAI THÁC ĐỀ TÀI CỐT TRUYỆN CỦA TRUYỆN THƠ THÁI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Lê Thị Hiền
 
S. 2 (2015) NGƯỠNG CHÍNH TẮC CỦA HÀM CHỈNH HÌNH VÀ MỘT LỚP HÀM ĐA ĐIỀU HÒA DƯỚI Tóm tắt   Download (English)
Vũ Việt Hùng
 
S. 19 (2020) NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Hồng
 
S. 11 (2017) NHẠC TÍNH TRONG THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO Tóm tắt   Download (English)
Hà Thị Hải
 
S. 14 (2018) NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP SÂU Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Tú, Hoàng Thị Lam, Nguyễn Thị Thanh Hà
 
S. 18 (2020) NHẬN DẠNG VÀ ỨNG DỤNG PHÂN PHỐI NHỊ THỨC TRONG THỐNG KÊ Tóm tắt   Download (English)
Đặng Kim Phương
 
S. 15 (2018) NHÂN VẬT NHO SĨ TRONG TANG THƯƠNG NGẪU LỤC CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ VÀ NGUYỄN ÁN Tóm tắt   Download (English)
Ngô Thị Phượng
 
S. 19 (2020) NHU CẦU CHUYÊN MÔN ĐIỀN KINH TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở BẬC HỌC PHỔ THÔNG KHU VỰC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Minh Khoa
 
S. 1 (2015) NHỮNG BÀI ĐỒNG DAO HIỆN ĐẠI TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Vân
 
S. 19 (2020) NHỮNG GIÁ TRỊ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRẺ EM QUA HÌNH TƯỢNG DẾ MÈN TRONG TÁC PHẨM DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ CỦA NHÀ VĂN TÔ HOÀI Tóm tắt   Download (English)
Ngô Thị Phượng
 
S. 17 (2019) NHỮNG GIÁ TRỊ VỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRONG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN CÁC LỚP TIỂU HỌC QUA VIỆC HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN ÂM NHẠC Tóm tắt   Download (English)
Trần Anh Đức
 
S. 5 (2016) NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG CẤU TRÚC XÃ HỘI ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ THẾ KỈ XV – XVI Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Phượng
 
S. 18 (2020) ỐC CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HANG KIA–PÀ CÒ VÀ GIÁ TRỊ BẢO TỒN Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thanh Thương
 
S. 8 (2017) OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS) VÀ ỨNG DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hải
 
S. 2 (2015) PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU THẢM THỰC VẬT Ở VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Tiến Chính
 
S. 11 (2017) PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ODA TẠI TIỂU VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Lan Anh
 
S. 11 (2017) PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP DẠY NGỮ PHÁP TRONG GIÁO TRÌNH NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE VÀ GỢI Ý CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHOA HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Tóm tắt   Download (English)
Nguyen Thi Thu Thuy, Dang Thi Huong Thao, Do Thi Oanh
 
S. 1 (2015) PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Thúy Mùi
 
S. 17 (2019) PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Thúy Mùi
 
S. 10 (2017) PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Tóm tắt   Download (English)   Download (English)
Nguyễn Xuân Vui
 
126 - 150 trong số 257 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Đăng ký
Liên kết