Gửi bài
Liên Kết

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Thông báo

 

Thể lệ đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

 
Thể lệ đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc  
Chi tiết...
 

S. 26 (2022)

Mục lục

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Đào Thị Mai Hồng, Trần Quang Khải
Hoàng Hải Long
Nguyễn Thanh Lâm
Phạm Quang Trung
Đoàn Thị Thuỳ Linh
Hoàng Thị Hồng Nghiệp, Lê Tuấn Anh, Vũ Thị Ngọc Ánh
BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CỦA CÁC HÀM LỚP F m ()
Nguyễn Văn Phú
Vì Thị Xuân Thuỷ, Phạm Hồng Sơn, Trần Thị Mừng, Trần Thị Hồng Xuân, Hà Đăng Chiến
Vũ Văn Nam, Hoàng Tùng Lâm, Dương Mạnh Linh
Phạm Thế Song, Phạm Ngọc Thư, Phạm Ngọc Thư, Lã Thị Thu Trang, Lã Thị Thu Trang
Cao Đình Sơn, Nguyễn Thành Sơn, Đinh Văn Thái, Nguyễn Văn Vinh
Hoàng Văn Thảnh, Lê Thị Thảo
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ LỚP HÀM DELTA m-ĐIỀU HÕA DƯỚI
Vũ Tiến Thành, Dương Mạnh Linh, Kaovangliayor Bounthanh
Hoàng Văn Thảnh, Dương Gia Định, Lưu Thanh Nga, Đào Duy Danh
Nguyễn Như Quân, Nguyễn Ngọc Viên
Nguyễn Triệu Sơn, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Hải Thơm
Lê Ngọc Diệp, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Thị Thuý An, Phạm Nguyên Hoàng
Nguyễn Văn Khoa
Đăng ký
Liên kết