Gửi bài
Liên Kết

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Thông báo

 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Tạp chí khoa học - Đại học Tây Bắc

 
Quy chế Tổ chức và hoạt động Tạp chí khoa học - Đại học Tây Bắc  
Chi tiết...
 

Giấy phép hoạt động Báo chí in

 
Giấy phép hoạt động Báo chí in  
Chi tiết...
 

Hội đồng Biên Tập Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc

 
Hội đồng Biên Tập Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc  
Chi tiết...
 

Lời Chào

 
Chào mừng quý vị đến với Tạp chí Khoa học của trường Đại học Tây Bắc.
Trang website này nhằm trợ giúp các tác giả gửi bản thảo, theo dõi quá trình duyệt đăng và kết quả xuất bản các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí theo cách trực tuyến.
 
Chi tiết...
 

Thể lệ đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

 
Thể lệ đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc  
Chi tiết...
 

S. 21 (2020)

Mục lục

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lường Thị Định, Lò Thị Thảnh
Nguyễn Văn Quang, Phạm Đức Viễn
Chu Thị Mai Hương, Lê Thị Dung
Mai Trung Dũng
Phan Thị Vóc
Nguyễn Bá Điệp
Trần Thị Hồng Lê
Nguyễn Thị Hương
Đào Văn Trưởng, Đèo Thị Thủy
Nguyễn Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Hà, Dương Văn Mạnh
Trương Thị Thu Thanh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Huyền Anh
Hoàng Phúc
Điêu Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Hoài Thanh
Đăng ký
Liên kết